ชุดแต่งรอบคันmitsubishi champ มี4ชิ้น มีกันชนหน้า1ชิ้น มีกันชนหลัง1ชิ้น มีชายข้างL/R2ชิ้น งานไฟเบอร์เกรดA งานดิบไม่ทำสีชุดละ7000 งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ16500 รับประกันสี2k 1ปี ชุดแต่งรอบคันmitsubishi champ_16ชุดแต่งรอบคันmitsubishi champ_15ชุดแต่งรอบคันmitsubishi champ_14ชุดแต่งรอบคันmitsubishi champ_13ชุดแต่งรอบคันmitsubishi champ_01ชุดแต่งรอบคันmitsubishi champ_02ชุดแต่งรอบคันmitsubishi champ_03ชุดแต่งรอบคันmitsubishi champ_11