ชุดแต่งรอบคันmitsubishi ck2 wald มี4ชิ้น / มีskirtหน้า1ชิ้น / มีskirtหลัง1ชิ้น / มีskirtข้างL/R 2ชิ้น / งานไฟเบอร์ เกรดA / งานดิบไม่ทำสีชุดละ4000 / งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ8500 / รับประกันสี2k1ปีชุดแต่งรอบคัน mitsubishi ck2_32 - Copy ชุดแต่งรอบคัน mitsubishi ck2_33 ชุดแต่งรอบคัน mitsubishi ck2_34 - Copy ชุดแต่งรอบคัน mitsubishi ck2_35 - Copy ชุดแต่งรอบคัน mitsubishi ck2_34 - Copy