ชุดแต่งรอบคันmitsubishi e-car viewside มี4ชิ้น / มีกันชนหน้า1ชิ้น / มีกันชนหลัง1ชิ้น /มีชายข้างL/R 2ชิ้น / งานไฟเบอร์เกรดA / งานดิบไม่ทำสีชุดละ7000 / งานทำสีะร้อมติดตั้งชุดละ16500 / รับประกันสี2k1ปี                 ชุดแต่งรอบคัน e-car_1 ชุดแต่งรอบคัน e-car_2 ชุดแต่งรอบคัน e-car_3 ชุดแต่งรอบคัน e-car_4 ชุดแต่งรอบคัน e-car_5 ชุดแต่งรอบคัน e-car_6