ชุดแต่งรอบคันmitsubishi mirage มี4ชิ้น มีskirtหน้า1ชิ้น มีskirtหลัง1ชิ้น มีskirtข้างL/R2ชิ้น งานABSเกรดA งานดิบไม่ทำสีชุดละ4000                                              ชุดแต่งรอบคับmitsubishi mirage_33 ชุดแต่งรอบคับmitsubishi mirage_34 ชุดแต่งรอบคับmitsubishi mirage_35 งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ7500รับประกันสี2k1ปี สีขาวมุกเพิ่ม1500