ชุดแต่งรอบคันmitsubishi new lancer evo9 gaila มี4ชิ้น/มีกันชนหน้า1ชิ้น/มีกันชนหลัง1ชิ้น/มีชายข้างL/R2ชิ้น/งานไฟเบอร์เกรดA/งานดิบไม่ทำสีชุดละ7500/งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ18500/รับประกันสี2k1ปีชุดแต่งรอบคันmitsubishi new lancer_1 ชุดแต่งรอบคันmitsubishi new lancer_2_2 PICT0218PICT0222PICT0223ชุดแต่งรอบคันmitsubishi new lancer_4ชุดแต่งรอบคันmitsubishi new lancer_2