ชุดแต่งรอบคันmitsubishi pajero nts มี8ชิ้น/มีskirtหน้า1ชิ้น/มีskirtหลัง1ชิ้น/มีskirtข้าง2ชิ้น/มีกาบประตู4ชิ้น/ งานABSเกรดA/ งานดิบไม่ทำสีชุดละ15000/ งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ25000/รับประกันสี2k1ปี/ สีขาวมุกเพิ่ม1500ชุดแต่งรอบคันpajro sport_56 ชุดแต่งรอบคันpajro sport_57 ชุดแต่งรอบคันpajro sport_58 ชุดแต่งรอบคันpajro sport_59 ชุดแต่งรอบคันpajro sport_60 ชุดแต่งรอบคันpajro sport_61 ชุดแต่งรอบคันpajro sport_62