ชุดแต่งรอบคันnissan a32 vip ไดอาน่า มี11ชิ้น/มีกันชนหน้า1ชิ้น/มีกันชนหลัง1ชิ้น/มีชายข้าง2ชิ้น/กาบประตู4ชิ้น/มีสปอยเลอร์3ชิ้น/งานไฟเบอร์เกรดA/งานดิบไม่ทำสีชุดละ15000/งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ25000/รับประกันสี2k1ปี                                                                                                                                                                    ชุดแต่งรอบคันnissan a32_66 ชุดแต่งรอบคันnissan a32_67 ชุดแต่งรอบคันnissan a32_24 ชุดแต่งรอบคันnissan a32_68 ชุดแต่งรอบคันnissan a32_64 ชุดแต่งรอบคันnissan a32_65