ชุดแต่งรอบคันnissan a33 ทรงห้าง มี2ชิ้น / มีskirtหน้า1ชิ้น /มีskirtหลัง1ชิ้น / งานไฟเบอร์เกรดA / งานดิบไม่ทำสีชุดละ3500 /งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ 6500 /รับประกันสี2k1ปี                                                                                  ชุดแต่งรอบคัน a33_1 ชุดแต่งรอบคัน a33_2 ชุดแต่งรอบคัน a33_3 ชุดแต่งรอบคัน a33_4 ชุดแต่งรอบคัน a33_5 ชุดแต่งรอบคัน a33_6