ชุดแต่งรอบคันnissan a33 wald/มี4ชิ้น มีskirtหน้า1ชิ้น/ มีskirtหลัง1ชื้น มีskirtข้างL/R2ชิ้น/ งานไฟเบอร์เกรดA/ งานดิบไม่ทำสีชุดละ5500 /งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ9900/สปอยเลอร์หลังทำสีตัวละ3000/รับประกันสี2k1ปี                                                                                                                       ชุดแต่งรอบคันnissan a33_16 ชุดแต่งรอบคันnissan a33_17 ชุดแต่งรอบคันnissan a33_14 ชุดแต่งรอบคันnissan a33_13 ชุดแต่งรอบคันnissan a33_12 ชุดแต่งรอบคันnissan a33_11 ชุดแต่งรอบคันnissan a33_18 ชุดแต่งรอบคันnissan a33_20 ชุดแต่งรอบคันnissan a33_21 ชุดแต่งรอบคันnissan a33_22 ชุดแต่งรอบคันnissan a33_10