ชุดแต่งรอบคันnissan almera มี4ชิ้น มีกันชนหน้า1ชิ้น มีกันชนหลัง1ชิ้น มีชายข้างL/R2ชิ้น งานไฟเบอร์ เกรดA งานดิบไม่ทำสีชุดละ15000 งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ22000 รับประกันสี2k1ปี                                                                                                     ชุดแต่งรอบคันnissan almera_71ชุดแต่งรอบคันnissan almera_72ชุดแต่งรอบคันnissan almera_73ชุดแต่งรอบคันnissan almera_75ชุดแต่งรอบคันnissan almera_76ชุดแต่งรอบคันnissan almera_77