ชุดแต่งรอบคันnissan juke มี4ชิ้น มีskirtหน้า1ชื้น มีskirtหลัง1ชิ้น มีskirtข้างL/R2ชิ้น งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ18500 มีปลายท่อ1คู่ รับประกันสี2k1ปี                          ชุดแต่งรอบคันnissan juke_27ชุดแต่งรอบคันnissna juke_2ชุดแต่งรอบคันnissna juke_3ชุดแต่งรอบคันnissna juke_4ชุดแต่งรอบคันnissna juke_7