ชุดแต่งรอบคันproton neo cps มี9ชิ้น /มีกันชนหน้า1ชิ้น/มีกันชนหลัง1ชิ้น/มีชายข้างL/R2ชิ้น/มีคิ้วล้อหน้า2ชิ้น/มีคิ้วล้อหลัง2ชิ้น/มีสปอยเลอร์หลัง1ชิ้น/งานไฟเบอร์เกรดA /งานดิบไม่ทำสีชุดละ12500/สปอยเลอร์หลังงานดิบตัวละ3500 /งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ25000/สปอยเลอร์หลังทำสีตัวละ5500/ รับประกันสี2k1ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ชุดแต่งรอบคันproton neo_6 ชุดแต่งรอบคันproton neo_5 ชุดแต่งรอบคันproton neo_4 ชุดแต่งรอบคันproton neo_3 ชุดแต่งรอบคันproton neo_1ชุดแต่งรอบคันproton neo_2