ชุดแต่งรอบคันproton  persona sport มี4ชิ้น/มีskirtหน้า1ชิ้น/มีskirtหลัง1ชิ้น/มีskirtข้างL/R2ชิ้น/งานไฟเบอร์เกรดA/งานดิบไม่ทำสีชุดละ4500/งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ9500/รับประกันสี2k1ปีชุดแต่งรอบคันpersona_06 ชุดแต่งรอบคันpersona_07 ชุดแต่งรอบคันpersona_08 ชุดแต่งรอบคันpersona_09 ชุดแต่งรอบคันpersona_10 ชุดแต่งรอบคันpersona_11 ชุดแต่งรอบคันpersona_12 ชุดแต่งรอบคันpersona_13 ชุดแต่งรอบคันpersona_14