ชุดแต่งรอบคันsuzuki ertiga ห้าง /มี4ชิ้น/มีskirtหน้า1ชิ้น/มีskirtหลัง1ชิ้น/มีskirtข้างL/R2ชิ้น/งานABSเกรดA/ งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ8900/รับประกันสี2k1ปีชุดแต่งรอบคันsuzuki ertiga_1 ชุดแต่งรอบคันsuzuki ertiga_2 ชุดแต่งรอบคันsuzuki ertiga_3 ชุดแต่งรอบคันsuzuki ertiga_4 ชุดแต่งรอบคันsuzuki ertiga_5 ชุดแต่งรอบคันsuzuki ertiga_6 ชุดแต่งรอบคันsuzuki ertiga_7 ชุดแต่งรอบคันsuzuki ertiga_8