ชุดแต่งรอบคันsuzuki ertmga มี4ชิ้น มีskirtหน้า1ชิ้น มีskirtหลัง1ชิ้น มีskierข้างL/R2ชิ้น งานABS เกรดA งานดิบไม่ทำสีชุดละ6500 งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ14500 รับประกันสี2k1ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ชุดแต่งรอบคันsuzuki ertmga_02ชุดแต่งรอบคันsuzuki ertmga_03 - Copyชุดแต่งรอบคันsuzuki ertmga_05ชุดแต่งรอบคันsuzuki ertmga_06ชุดแต่งรอบคันsuzuki ertmga_07ชุดแต่งรอบคันsuzuki ertmga_08ชุดแต่งรอบคันsuzuki ertmga_09ชุดแต่งรอบคันsuzuki ertmga_10 - Copyชุดแต่งรอบคันsuzuki ertmga_11ชุดแต่งรอบคันsuzuki ertmga_12