ชุดแต่งรอบคันvios2014 มี4ชิ้น มีskirtหน้า1ชิ้น มีskirtข้างL/R2ชิัน มีskirtหลัง1ชิ้น งานabs งานดิบไม่ทำสี4500 งานพร้อมสีติดตั้ง9500 มีไฟทัมทิบ                                                                                                                          ชุดแต่งรอบคันtoyota vios 2014_067ชุดแต่งรอบคันtoyota vios 2014_068ชุดแต่งรอบคันtoyota vios 2014_069ชุดแต่งรอบคันtoyota vios 2014_070ชุดแต่งรอบคันtoyota vios 2014_071