ชุดแต่งรอบคันvolvo 740 k-bake /มี4ชิ้น/มีกันชนหน้า1ชิ้น/มีกันชนหลัง1ชิ้น/มีชายข้างL/R2ชิ้น/งานไฟเบอร์เกรด A /งานดิบไม่ทำสีชุดละ8500/งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ17500/รับประกันสี2k1ปี                                                                                                           image_1467628523805 - Copy image_1467628553375 - Copy image_1467628598003 - Copy image_1467628632301 - Copy image_1467628666379 - Copy