ชุดแต่งรอบคันyaris2014 มี4ชิ้น มีskirtหน้า1ชิ้น มีskirtข้างL/R 2ชิ้น มีskirtหลัง1ชิ้น งานabs เกรดA งานดิบไม่ทำสี6500 งานพร้อมสีติดตั้ง11500 มีปลายท่อ1คู่                                                                                                     ชุดแต่งรอบคับyaris2014 IMG_0042 IMG_0044 IMG_0045 IMG_0046 IMG_0047